Tietoa julkaisusta

Lehden tarkoitus

Oppimisen ja oppimisvaikeuksien erityislehti NMI-Bulletin julkaisee  artikkeleita, jotka käsittelevät lasten ja nuorten kehitystä ja oppimista sekä näiden alueiden ongelmia ja kuntoutusta. Lehdessä julkaistaan lisäksi erilaisia kokeiluja ja käytännön työtä esitteleviä kuvauksia. Toivottavia ovat myös väitöstilaisuuksien avauspuheenvuorot eli lektiot (lectio praecursoria), juhlapuheet, kriittiset puheenvuorot vastineineen, julkaisujen esittelyt ja muut lyhyemmät katsaukset ajankohtaisista oppimiseen ja oppimisvaikeuksiin liittyvistä aiheista. Julkaisukieli on suomi. Kaikki artikkelit arvioidaan kahden vertaisarvioijan toimesta (lektiot ja haastattelut vähintään yhden toimesta).

Lehden kohderyhmänä ovat opetus-, kasvatus- ja terveysalan ammattilaiset ja tutkijat sekä yhteiskunnalliset vaikuttajat. Lehden tavoitteena on yhtäältä palvella käytännön toimijoita ja yhteiskunnallisia vaikuttajia julkaisemalla ymmärrettävässä muodossa olevaa tietoa oppimisen ja oppimisvaikeuksien ajankohtaisesta tutkimuksesta ja kentällä toimiviksi todetuista käytänteistä. Toisaalta lehden tavoitteena on julkaista korkeatasoista tutkimusta lasten ja nuorten kognitiivisesta kehityksestä, oppimisesta ja oppimisvaikeuksista ja olla yksi Suomen johtavista julkaisufoorumeista tällä erityisalueella.

Julkaisuprosessi

Käsikirjoitukset vertaisarvioidaan. Päätoimittaja arvioi ensin kirjoitusten soveltuvuuden lehteen. Tämän jälkeen kirjoitus lähetetään kahdelle arvioijalle ilman kirjoittajien tietoja. Lektiot ja haastattelut arvioi vähintään yksi vertaisarvioija. Kirjoittajan edellytetään ottavan huomioon arvioijien ehdottamat muutokset. Myös toimituskunta voi ehdottaa muutoksia. Tarvittaessa toimituskunta voi konsultoida ulkopuolisia asiantuntijoita.

Tekstin ensimmäinen arvioiminen toimituksessa ja asiantuntija-arvioiden saapuminen kestävät noin kaksi kuukautta. Tämän jälkeen kirjoittajan tulee muokata käsikirjoitusta asiantuntijapalautteen mukaisesti. Lähettäessään korjattua käsikirjoitusta kirjoittajan tulee liittää mukaan saate, jossa hän yksilöi molempien arvioijien ehdotukset ja sen, miten muokkausehdotukset on otettu huomioon. Kirjoittajan tulee jättää muokkaukset näkyviin käsikirjoitukseen. Korjattu käsikirjoitus arvioidaan, minkä jälkeen kirjoittaja saa joko lisää korjausehdotuksia tai tiedon käsikirjoituksen hyväksymisestä julkaisuun.

Ennen julkaisemista kaikkien tekstien kieliasu tarkistetaan. Kielenhuollettu teksti lähetetään kirjoittajalle tarkistettavaksi. Kirjoittajan tulee tarkistaa vain, ettei kielenhuollossa mikään merkitys ole muuttunut. Uutta tekstiä ei enää tässä vaiheessa tule lisätä. Ennen tekstin lähettämistä painoon kirjoittaja saa myös nähdäkseen artikkelin taitetun koevedoksen. Kirjoittajalla on kaksi arkipäivää aikaa lähettää siihen korjausehdotuksensa.

Kirjoittajapalkkiot

Kirjoittajille lähetetään kaksi vapaakappaletta siitä lehdestä, jossa artikkeli on julkaistu. Eripainoksia ei toimiteta eikä kirjoituspalkkioita makseta.

Julkaisuoikeudet

Lehden julkaisija Niilo Mäki Instituutti pidättää oikeuden julkaistuihin kirjoituksiin. Poikkeustapauksista sovitaan kirjallisesti erikseen. Kaikissa epäselvissä kysymyksissä pyydetään kääntymään toimituksen puoleen.