Toimituskunta

Päätoimittaja

Jarkko Hautala, päätoimittaja, PsT, dosentti, tutkimuspäällikkö, Niilo Mäki Instituutti, Jyväskylä

Toimituskunta

Jarkko Hautala, päätoimittaja, PsT, dosentti, tutkimuspäällikkö, Niilo Mäki Instituutti, Jyväskylä
Sirpa Eskelä-Haapanen, KT, dosentti, yliopistonlehtori, Opettajankoulutuslaitos, Jyväskylän yliopisto
Sami Määttä, PsT, yliopistonlehtori, Tampereen yliopisto
Paula Salmi, FT, tutkija, yliopistonlehtori, Niilo Mäki Instituutti, Helsingin yliopisto
Tiina Siiskonen, KT, yliopistonopettaja, LUKILOKI-hanke, Jyväskylän yliopisto
Minna Torppa, PsT, dosentti, professori, akatemiatutkija, Opettajankoulutuslaitos, Jyväskylän yliopisto
Tuomo Virtanen, KT, dosentti, yliopistonlehtori, Kasvatustieteidenlaitos, Jyväskylän yliopisto
Maria Haakana, KM, koulutuspäällikkö, Niilo Mäki Instituutti, Jyväskylä – hallinnolliset asiat